Biorezonans w dokładnym tłumaczeniu posiada dość długą i skomplikowaną historię, związaną nawet w pewnym stopniu z filozofią chińskiej medycyny. Zrodził się on jednak w umysłach niemieckich naukowców, którzy bo latach pracy opracowali metodę  polegającą na wykorzystaniu wibracji elektromagnetycznych w celach diagnostycznych oraz leczeniczych. Bowiem wedle teorii zaprezentowanej przez prekursorów biorezonansu, każdy patogen charakteryzuje się specyficzną tylko dla siebie częstotliwością drgań, które sam wywołuje. Dzięki temu zjawisku możliwe jest zatem wykrycie obecności konkretnych patogenów w organizmie, co pozwala na duże możliwości diagnostyczne i naprawdę skuteczne wykrywanie wielu chorób. Leczenie za pomocą biorezonansu nieco się różni. Polega ono na wprowadzaniu różnego rodzaju drobnoustrojów lub innych czynników chorobotwórczych w drgania, które po pewnym czasie powodują ich częściowy lub całkowity  rozpad. Terapia taka dodatkowo ma zapewniać naturalne wzmocnienie energii człowieka, jak również wyrównywać poziom tzw. fal mózgowych. Oprócz tego pozytywnie wpływa na na pracę całego organizmu, a więc wszystkich znajdujących się w nim narządów. Biorezonans jest co prawda metodą nieinwazyjny, ale również niezbyt silnie działającą.

Jak korzystać z biorezonansu?

Z biorezonansu należy korzystać w specjalnych ośrodkach do tego przystosowanych (np. gabinet biorezonansu w Łodzi – Bioanna) oraz poddawać się opiece tylko i wyłącznie wyspecjalizowanym w tym zakresie lekarzom. Z terapii biorezonansowej warto korzystać w przypadku wielu chorób i schorzeń. Może ona być bardzo pomocna w leczeniu wszelkiego typu schorzeń wynikających z zaburzeń energetycznych naszego organizmu, a także nieprawidłowości pracy układu odpornościowego, czy też związanych z przemianą materii i krążeniem krwii. Bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem problemów neurologicznych, reumatycznych oraz psychosomatycznych. Warto pamiętać także o tym, ze może ona być stosowana nie tylko w razie problemów ze zdrowiem, ale również profilaktycznie. Podnosi ona bowiem ogólną odporność i wydolność organizmu, co powoduje skuteczne zmniejszenie podatności na wszelkie infekcje. Biorezonans jest nieskuteczny lub mało efektywny wówczas, gdy nasz organizm jest pełen toksyn. Dlatego przed zabiegami organizm należy oczyścić i właściwie się przygotować. Co ciekawe terapię biorezonansową można łączyć z innymi formami leczenia. Nie należy jednak robić tego zbyt często. Efektywne w zamian może być za to równoległe prowadzenie właściwej diety, czy też wykonywanie gimnastyki i uprawianie sportu.