To pojęcie odgrywa bardzo ważną rolę w świcie dzisiejszych finansów. Często mówi się przecież o wartości kapitału oraz o konieczności jego konsekwentnego pomnażania. Czym jednak jest kapitał? Z jakimi rodzajami kapitału można się dziś spotkać najczęściej?

Kapitał to nic innego, jak aktywa, które pozwalają na osiąganie dalszych korzyści. Rodzajem kapitału, który odgrywa we współczesnym świecie rolę bardzo ważną, jest kapitał rzeczowy, często określany też mianem kapitału fizycznego.

Taki kapitał to wszelkiego rodzaju aktywa, które posiadają fizyczną formę i które mogą być wykorzystywane w procesie produkcji. Takim kapitałem są zatem wszelkiego rodzaju urządzenia oraz maszyny, takim kapitałem mogą być też budynki oraz inne obiekty. Innym rodzajem kapitału, z którym spotkać można się bardzo często, jest kapitał finansowy. W jego przypadku najważniejsze są te aktywa, które przybierają postać środków finansowych. Nie można też zapominać o roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa kapitał ludzki. Dlaczego człowiek jest tak cenny? Bo każdy z nas posiada odpowiednią wiedzę oraz specyficzne umiejętności, które mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w procesie pomnażania dóbr. Bez kapitału ludzkiego nie można mówić o rozwoju firm i przedsiębiorstw, zatem i te specyficzne aktywa odgrywają ogromną rolę w świecie współczesnych finansów.