Patrząc na właściwości aluminium, chciałoby się rzecz, że jest to metal absolutnie niezwykły. Lekki, plastyczny i podatny na obróbkę, a przy tym odporny na korozję i bardzo wytrzymały. W dodatku przewodzi ciepło i prąd elektryczny. Można więc znaleźć dla niego setki zastosowań w przemyśle. To wszystko prawda, no może z jednym wyjątkiem. Aluminium wcale nie jest takie niezwykłe. Boksyty (skały składające się głównie z wodorotlenku glinu), z których się je wytwarza, należą bowiem do najczęściej występujących w skorupie ziemskiej minerałów.

 

Zużycie aluminium

Rocznie zużywanych jest ok. 40 milionów ton tego lekkiego metalu. Znajduje on zastosowanie w najróżniejszych gałęziach przemysłu — od transportu po branżę spożywczą. Zanim jednak aluminium będzie gotowe do pełnienia swoich codziennych funkcji, musi zostać odpowiednio obrobione. Następnie może zostać poddane innym procesom, na przykład spawaniu.

 

Spawanie aluminium

Aluminium może być spawane wieloma metodami. Jednakże ze względu na kryteria bezpieczeństwa, skuteczności i wytrzymałości połączeń w praktyce stosuje się przede wszystkim metody spawania w osłonie gazów szlachetnych, głównie MIG i TIG.

Pierwsza z nich, czyli MIG (Metal Inert Gas) może być używana w przypadku, gdy grubość aluminium przekracza 1 milimetr. Do jej niewątpliwych zalet nalezą uniwersalność, dobra jakość spoin i wysoka wydajność. W niektórych sytuacjach istnieje nawet możliwość, by spawanie metodą MIG przebiegało w sposób automatyczny.

Druga metoda, TIG (Tungsten Inert Gas), używana jest do łączenia materiałów, których grubość nie przekracza 10 milimetrów. Samo spawanie elektrodą wolframową należy do najskuteczniejszych, gwarantujących najwyższą jakość spoin i najbardziej precyzyjnych metod. Dlatego właśnie to ona cieszy się największym uznaniem w przemyśle motoryzacyjnym. Jej jedyną wadą jest niewielka wydajność w przypadku spawania ręcznego.

 

O czym należy pamiętać, spawając aluminium?

Skuteczne spawanie aluminium wymaga odpowiedniej wiedzy i techniki. Przede wszystkim materiał należy bardzo dokładnie oczyścić, usuwając wszelkie zabrudzenia. Pozwoli to uniknąć nieestetycznych wytrąceń, porów itp. Przed przystąpieniem do spawania warto zadbać także o czystość najbliższego otoczenia. Proces ten powinien być wykonywany w wentylowanej hali, w której nie występuje zapylenie.

Trzeba pamiętać także o tym, że w przeciwieństwie do stali ten lekki metal nie odbarwia się po podgrzaniu, a wszelkie zmiany widoczne są dopiero po osiągnięciu przez aluminium temperatury topnienia, czyli 660,3 °C. Dlatego tak ogromne znaczenie ma właściwa kontrola spawanego materiału.

A jaką technikę wybrać, aby uniknąć odkształceń i nieestetycznych przyklejeń? Można zastosować metodę spawania postępowo-wstecznego, która ułatwi kontrolę kształtu materiału. W niektórych przypadkach, np. przy wysokiej grubości łączonych elementów, zalecane jest także podgrzewanie aluminium acetylenem.

Spawanie aluminium może nastręczać pewnych problemów. Jednakże odpowiedni dobór metody oraz przestrzeganie najważniejszych zasad dotyczących bezpieczeństwa i kontroli stanu materiału pozwoli skutecznie uniknąć niespodziewanych komplikacji.

 

Artykuł sponsorowany przez firmę Nitrid, dystrybutora dysz spawalniczych używanych do spawania metodą plazmową.